Technická služba

Vykonávame predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a kamerových systémov.


V rámci zabezpečenia technickej služby zabezpečujeme všetky potrebné stavebné úpravy chránených objektov a chráneného perimetra.