Strážna služba

Zabezpečujeme

* Ochrana osôb a majetku

* Preprava cennín a hotovosti

* Preprava osôb a majetku a ochrana pri preprave

* Zásahová jednotka

* Vypracúvanie plánu ochrany

* Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore

MK Guard s.r.o. , Dulova Ves 143, 082 52 Prešov, +421 908 630 811
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!