Odborná príprava a poradenstvo


* Príprava na výkon strážnej služby

* Príprava na výkon detektívnej služby

* Poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní  strážnej  služby alebo

* Poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní     

  detektívnej služby