Hlavné činnosti

Naša spoločnosť vykonáva ochranu osôb a majetku, ktoré sú vykonávané na základe licencií na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.