Hlavné činnosti

Hlavná činnosť spoločnosti je ochrana osôb a majetku, vykonávaná na základe licencií na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.