MK Guard
Súkromná bezpečnostná služba 

                                         Hlavné činnosti